Nov 15, 2020

Declaració sobre la necessitat de les tecnologies lliures en l'àmbit dels productes de la parlaLa bretxa lingüística entre llengües majoritàries i minoritzades causada per la digitalització és actualment un dels temes cabdals per a la sobirania lingüística. La llengua catalana, malgrat tenir una comunitat de parlants força gran, segueix estant afectada per aquesta bretxa, específicament en el sector de tecnologies de la parla.

En el moment de la redacció d’aquest text per ara, encara no hi ha cap assistent virtual en català, i la gran majoria de les grans multinacionals no proveeixen serveis bàsics de les funcionalitats de les tecnologies conversacionals en català; com per exemple Reconeixement de Parla, Síntesi de la Parla, Comprensió de la Llengua. Reconeixent la necessitat de tenir el català com una opció pels consumidors, volem destacar que no es pot esperar que la solució vingui només de les grans empreses, sinó que altra manera de superar la bretxa digital hauria de ser mitjançat el programari obert i lliure.

Per crear un mercat integral i equitatiu tant pels consumidors com per les iniciatives innovadores, el desenvolupament d’eines digitals oberts i lliures és clau. El programari lliure assegura la sobirania dels actors d’innovació del territori que dediquen a crear serveis per les seves comunitats. La tecnologia de llengües és un àmbit en què aquest principi de sobirania lingüística és vigent més que en altres àmbits de la indústria 4.0.

En aquest àmbit, les eines obertes i lliures ja són més avançades comparades amb els serveis comercials existents; però hi ha un obstacle gran a l’adopció d’aquestes eines, que és el coneixement de com utilitzar, integrar i personalitzar aquestes tecnologies. Per això, considerem que és necessari promocionar aquestes eines lliures, i generar el coneixement necessari per integrar-les, així assegurar la innovació en aquest àmbit.

Una de les accions per superar aquesta mancança de coneixement, és l’organització de les «Jornades de tecnologies lingüístiques lliures en català» que té el principal objectiu de crear una comunitat al servei d’aquestes tecnologies lliures.

Com l’entitat signant,

  • creiem en la necessitat de promoció de les tecnologies lliures en general i específicament en l’àmbit de la llengua
  • donem suport a l’organització d’activitats diverses per tal de crear una comunitat d’usuaris i contribuïdors

Entitats signants: