May 26, 2022

Judeocastellà: connectant les dues ribes de la Mediterrània

Banderas de union europea y Turquia

Aquest projecte està finançat per la Unió Europea.

¿En qué consiste el proyecto?

Judeocastellà: connectant les dues ribes de la Mediterrània és un projecte desenvolupat conjuntament per les organitzacions Col·lectivaT, amb seu a Barcelona, i SKAD, amb seu a Istanbul. Té com a objectiu contribuir a la supervivència de la llengua judeoespanyola i la cultura sefardita a l’espai digital, mitjançant la implementació de tecnologies de codi obert i la creació de xarxes d’organitzacions entre les dues ribes del Mediterrani. Aquest treball ha de permetre, també, posar en valor i divulgar bones pràctiques de preservació digital que poden ser útils per a altres llengües i cultures minoritzades.

En quines accions es concreta?

El projecte té un doble objectiu general:

D’una banda, pretén contribuir a la supervivència de l’idioma judeoespanyol i de la cultura sefardita a l’espai digital, a través de la creació de xarxes entre organitzacions de la societat civil de Turquia i Espanya i de la millora del seu coneixement en bones pràctiques digitals.

D’altra banda, busca generar consciència sobre la comunitat sefardita i el patrimoni cultural que ha aconseguit preservar, que és compartit per les poblacions de les dues ribes del Mediterrani.

Per dur a terme aquest propòsit general, el projecte es concreta en diferents àrees d’acció, que són fonamentals:

  • Incrementar el nombre de recursos lingüístics i culturals disponibles i promoure el consum de contingut digital a judeoespanyol.
  • Crear recursos daprenentatge de la llengua.
  • Digitalitzar el patrimoni cultural i lingüístic de la comunitat sefardita i fer-lo accessible a través d‟un arxiu digital.
  • Generar eines innovadores daprenentatge automàtic, específicament per a traducció automàtica i síntesi de veu del judeoespanyol.
  • Crear consciència crítica sobre la bretxa digital que afronten les llengües minoritzades a Espanya i Turquia, amb un èmfasi especial en el judeoespanyol.

Productes i activitats

Portal web de SKAD

Hem actualitzat i traduït la pàgina del Centre de Recerca en Cultura Sefardí, millorant l’accessibilitat a recursos d’idiomes i aplicacions de tecnologia del llenguatge generades durant el projecte.

https://sefarad.com.tr/

Ladino Data Hub

Ladino Data hub screenshot

Hem creat l’eina Ladino Data Hub a través de la compilació de dades del llenguatge com a patrimoni general. Amb aquesta aplicació centralitzem les dades disponibles sobre la cultura sefardita i la llengua ladina en un únic punt daccés obert.

https://data.sefarad.com.tr

Traductor automàtica amb veu

Translator screenshot

Hem generat una aplicació web per traduir del judeoespanyol cap ai des de tres idiomes: el turc, l’espanyol i l’anglès. Aquesta aplicació pot, a més, convertir text en veu a partir de sintetitzar oracions a judeoespanyol.

https://translate.sefarad.com.tr

Aprenentatge del judeoespanyol

SKAD's instagram account with ladino language learning videos

Hem realitzat i difós 300 vídeos curts per a l’aprenentatge del judeoespanyol. A cada vídeo es pot llegir i escoltar una frase en ladí, i també llegir en anglès, turc i espanyol.

Instagram de SKAD

Bones pràctiques digitals

Part of good practices document with Tifinagh Amazigh alphabet on google fonts

Hem fet un document de bones pràctiques digitals sobre la preservació digital del patrimoni cultural per a parlants, lingüistes i investigadores de llengües en perill d’extinció a Espanya, Turquia i altres territoris.

https://language-toolkit.readthedocs.io/

Tallers

Hem portat a terme quatre tallers, a Turquia i Espanya, amb el títol ‘Que cap idioma es quedi enrere de l’era digital’. Hi hem compartit les experiències i aprenentatges del projecte i els mètodes utilitzats per a la preservació i promoció del judeoespanyol com a llengua minoritzada.

Fotos desde talleres

Taules rodones

Hem organitzat dues taules rodones, a Turquia i Espanya, per compartir els resultats del projecte amb parlants d’idiomes minoritzats de tots dos territoris.

Discusiones de taulas redones

Divulgació

Periodicos hablando de los talleres y proyecto judeocastellano

Hem donat a conèixer tant els objectius, activitats, resultats i productes del projecte com la importància de les noves tecnologies i les eines de codi obert en la preservació del patrimoni de les cultures minoritzades.

“Preservar el judeocastellà: el projecte que vol salvar en el món digital un castellà desvinculat d’Espanya durant 500 anys” en Mozaika

“Extinció digital o revitalització i espai de contrapoder?” en Nationalia

“Judeoespañol: conectando ambas orillas del Mediterráneo, con Col·lectivaT” en Radio Sefarad

Què és la bretxa digital lingüística?

La bretxa digital lingüística fa referència a la distribució desigual de recursos entre les llengües hegemòniques i les que tenen menor nombre de parlants i suport institucional quant a l’accessibilitat, l’ús i l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació. En aquest sentit, només el 5% dels idiomes del món estan representats a l’entorn virtual.

Davant el perill d’extinció digital de les llengües minoritzades i la infrarepresentació de la diversitat, les tecnologies de codi obert són una eina clau per promoure la transmissió intergeneracional de les tradicions lingüístiques i culturals.

El projecte Judeoespanyol: connectant les dues ribes del Mediterrani reivindica l’ús de la tecnologia per empoderar parlants d’un idioma minoritzat que està en perill d’extinció i per vincular, després de centenars d’anys, dos territoris units per una història de migració forçada .

Què són la llengua judeoespanyola i la cultura sefardita?

El judeoespanyol és una llengua minoritzada i en perill d’extinció que deriva del castellà antic i ha rebut la influència de l’hebreu. La comunitat sefardita, descendent del poble jueu expulsat d’Espanya per la Inquisició fa més de 500 anys i refugiat a l’Imperi Otomà i altres territoris del món, parla i ha aconseguit preservar el judeoespanyol. Actualment, la llengua i la cultura sefardites formen part del patrimoni comú de la Mediterrània, la Península Ibèrica i Anatòlia.

Qui ho finança?

El projecte ‘Judeoespanyol: Llengua que connecta les dues ribes del Mediterrani’ està finançat en el marc del “Programa de Subvencions per al Patrimoni Cultural Comú: Preservació i Diàleg entre Turquia i la UE (CCH-II)” implementat pel Ministeri de Cultura i Turisme de la República de Turquia amb el suport financer de la Unió Europea. El “Programa de Subvencions per al Patrimoni Cultural Comú: Preservació i Diàleg entre Turquia i la UE (CCH-II)” té com a objectiu la promoció i millora de les activitats del patrimoni cultural comú implementades en associació entre organitzacions turques i de la UE. El Ministeri de Cultura i Turisme és la institució responsable de lexecució tècnica del Programa de Règim de Subvencions, mentre que la Unitat Central de Finances i Contractes és l’Òrgan de Contractació.

Logos de entidades patrocinadores

Contacto

Col·lectivaT

SKAD


Esta página web ha sido creada con el apoyo financiero de la Unión Europea. El contenido de este sitio web es responsabilidad exclusiva de Col·lectivaT y SKAD y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.