Recerca i Consultoria Sociocultural

Som investigadors de ciències socials i treballem activament a Turquia/Kurdistan i Espanya/Catalunya. Proporcionem assessorament a investigadores, periodistes i tècniques del tercer sector per preparar i gestionar els seus projectes en aquests territoris. Estem en contacte amb les xarxes clau, organitzem la logística, aixecant els límits culturals i contextuals perquè la vostra organització pugui centrar-se en l'impacte i la correcta execució del projecte. Configurem la infraestructura de dades, facilitem l'accés i habilitem la seva monitorització amb visualitzacions i panells de dades. Us oferim les eines per estructurar la informació i protegir-desar la memòria de l'organització.

 
 

Recerca social

 

Fem recerca social amb l’objectiu de crear coneixement crític de forma col·lectiva i independent dels ordres hegemònics. Els nostres camps d’estudis són els moviments socials i polítics de Turquia, Kurdistan, Iran, Iraq i Síria; les seves polítiques estatals, i els fluxos migratoris. La finalitat principal de la nostra activitat de recerca és desplaçar un tipus de saber en què els fenòmens socials d’aquests països es presenten com a atributs intrínsecs.

Consultoria sociocultural

 

Concebem la consultoria sociocultural com un instrument d’intervenció social que ofereix diagnòstics transformadors sobre temes i situacions dels països com Turquia, Kurdistan, Iran, Iraq i Síria. Ens interessa cooperar amb entitats públiques i del tercer sector que volen realitzar projectes de recerca, de cooperació o projectes artístics en aquests països, compartint el nostre coneixement acadèmic i lingüístic juntament amb la nostra experiència. Oferim el nostre servei en totes les fases dels projectes: diagnòstic, identificació, recollida de dades, anàlisi d'impacte, pla d'acció i avaluació.