Recerca i Consultoria Sociocultural

Ens dediquem a la investigació en ciències socials, i treballem activament a Turquia i Espanya, específicament a Catalunya. Oferim assessorament a persones que treballen en recerca, periodisme, o que són tècniques del tercer sector, a l’hora de preparar i gestionar els seus projectes en territoris compresos entre les fronteres polítiques de Turquia, el Kurdistan, l'Iran, l'Iraq i Síria. Estem en contacte amb les xarxes principals i les persones clau dins d’aquests territoris; d'aquesta manera, contribuïm a superar les fronteres culturals i contextuals, i facilitem l’execució dels projectes perquè la vostra organització pugui centrar-se en l’impacte intencionat del projecte. Configurem la infraestructura de dades, hi facilitem l’accés i n’habilitem la monitorització amb visualitzacions i panells de dades. Us oferim les eines per estructurar la informació i protegir-desar la memòria de l’organització.

 
 

Recerca social

 

Fem recerca social amb l’objectiu de crear coneixement crític de forma col·lectiva i independent dels ordres hegemònics. Els nostres camps d’estudi són els moviments socials i polítics dels països de l’Orient Mitjà; les seves polítiques estatals, i els fluxos migratoris. La finalitat principal de la nostra activitat de recerca és desplaçar un tipus de saber que presenta els fenòmens socials d’aquests països com a atributs intrínsecs.

Consultoria sociocultural

 

Concebem la consultoria sociocultural com un instrument d’intervenció social que ofereix diagnòstics transformadors sobre temes i situacions de països de l’Orient Mitjà. Ens interessa cooperar amb entitats públiques i del tercer sector que vulguin dur a terme projectes de recerca o de cooperació o projectes artístics en aquests països, compartint el nostre coneixement acadèmic i lingüístic juntament amb la nostra experiència. Oferim els nostres serveis en totes les fases dels projectes: diagnòstic, identificació, recollida de dades, anàlisi d’impacte, pla d’acció i avaluació.